2010 m. lapkričio 29 d.

Dar vienas vaikas

Nuo to laiko, kai gimė “arkliuko” idėja, visos dienos, o ypač vakarai, kai vaikai sumiega, skirti šiam reikalui. Ir galų gale tai, kas vystyta, mąstyta nuo vasaros, įgavo kūniškąjį pavidalą – jau startavo mūsų parduotuvė www.medinisarkliukas.lt

Mintis apie “kažką savo” sukosi jau seniai. Viena idėja keitė kitą, vieni žmonės keitė kitus… Kol supratau, kad “Medinio arkliuko” idėja kaip atėjo, taip ir neišeina. Ir “stvėriau jautį už ragų”. Ir štai – praktiškai trečias vaikas :)

Labai stengiamės išlaikyti lietuviškų prekių koncepciją, ir iki šiol neturime nei vienos prekės iš kitų valstybių – tik lietuviški gaminiai. Tuo labai didžiuojuosi. Taip pat didžiuojuosi didžiausiu medinių žaislų asortimentu Lietuvoje. Labai labai, nes tai, ką siūlome pirkėjams yra iš tiesų kokybiška ir labai gražu. Ir dar didžiuojuosi tuo, kad padedu itin kūrybingom ir darbščiom mamytėm parduoti savo dirbinius – daugiausiai rankų darbo žaislus ar drabužėlius. Šiuo metu turime virš 200 prekių ir tai dar ne pabaiga! Tikiuosi jėgų užteks įgyvendinti tai, kas suplanuota.

O galvoje jau – nauji projektai. Bet apie juos – netrukus :)

2010 m. lapkričio 24 d.

Trys ikimokyklinio ugdymo programos

Ruošiuosi rytdienos kontroliniui, gal kas norite pasimokyti su manimi? :)

„Gera pradžia“ – tai tarptautinis vaikų ugdymo projektas dar žinomas „Step by Step“ pavadinimu.  Lietuvoje vykdomas nuo 1996 metų Atviros Lietuvos fondo. „Gera pradžia“ humanizmu, demokratija, atvirumu ir atsinaujinimu. Taikant iškiliausius pedagogikos ir psichologijos pasiekimus, įgyvendinamas į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas.
Programos esmė

Šios ugdymo programos modelis remiasi demokratijos ir filosofiniais principais:

  • Laisvai rinktis ir priimti atsakomybę;
  • Mokytis savarankiškai ir komandoje;
  • Toleruoti ir gerbti kitokius nei tu.

Projektas „Gera pradžia“ propaguoja vaiko raidą atitinkantį mokymąsi ir ugdymą. Grupėse taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Kuriama aplinka leidžianti rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt. Kertinės sąvokos, kuriomis grindžiama „Geros pradžios“ ugdymo metodika: bendravimas; visuomeniškumas; rūpinimasis vienas kitu; tarpusavio ryšiai.

Visas dėmesys koncentruojamas į vaiką ir į jo šeimą. Vaikystė pripažįstama savaimine vertybe ir leidžiama ją išgyventi. Vaikui leidžiama būti tokiu, koks jis iš tikrųjų yra. Mokymas nevyksta pagal griežtai reglamentuotas programas, kuriose būtų numatytas pamokos ar užsiėmimo turinys. Čia vaikai patys siūlo užsiėmimų temas. Jei vaikas ryte pradeda pasakoti apie kažkada matytą reiškinį ir visi susidomėję klausosi, diena gali būti paskirta tos temos gvildenimui. Ir ši tema bus plėtojama tiek, kiek vaikams tas bus įdomu. Tai leidžia  laiku pastebėti, kuo vaikas domisi, kas jam geriau sekasi, kur būtina padėti. Galimybė vaikams savarankiškai apsispręsti ir pasirinkti apie ką kalbėti, ką veikti, kokias priemones naudoti, kaip rengtis yra vienas pagrindinių „Geros pradžios“ principų, siekiant ugdyti laisvą, nesuvaržytą asmenybę, kuriai būtų nuolat įdomu sužinoti ką nors naujo. Ugdymo metodikoje „Gera pradžia“ ypatingas vaidmuo tenka tėvams, kurie yra svarbiausi patarėjai, padedantys geriau pažinti kiekvieną vaiką. Tėvai „Geros pradžios“ darželiuose yra pilnaverčiai bendruomenės nariai. Jie kviečiami vaikams papasakoti apie savo profesiją bei pomėgius. Dažnai, tai padeda vaikams geriau suprasti vieną ar kitą nagrinėjamą temą bei vieni kitus.
clip_image001Šaltinis: http://www.vaikudarzai.lt

Reggio Emilia – nedidukas miestelis Šiaurės Italijoje, garsėjantis inovatyviais švietimo srities pasiekimais. Čia kūrybingai bendradarbiaujant pedagogams ir tėvams išplėtota unikali tarptautinį pripažinimą pelniusi vaikų ugdymo sistema. Per daugiau nei 30 pastarųjų veiklos metų Reggio Emilia sistema rėmėsi pačių sudarytomis savitomis filosofinėmis ir pedagoginėmis prielaidomis, veiklos organizavimo metodais ir aplinkos projektavimo principais, kurie šiandienos pedagogams tapo naujų idėjų ir ugdymo procesų pagrindu. Reggio Emilia sistema žinoma visame pasaulyje.

Reggio Emilia sistemos įkvėpėjas yra pedagogas Loris Malaguzzi, teigiantis, kad vaikas turi mažiausiai šimtą kalbų. Tai – menas, muzika, šokis, konstravimas, rašymas, kalbėjimas, dainavimas, drama, šešėlių teatras... Pasak žymiojo pedagogo, kiekvienas vaikas yra unikalus, atviras, trokštantis žinių, kupinas smalsumo ir nuostabos, noro bendrauti ir pažinti. Jis mokosi vertinti save, pagrįsti savo nuomonę, kritiškai mąstyti, tačiau tuo pačiu ir kurti pilnaverčius ryšius su kitais ir bendrauti. Taigi, ugdymas orientuojamas į kiekvieną vaiką, susijusį su kitais vaikais, šeima, pedagogais, bendruomene ir mokykla.

Pagal Reggio Emilia sistemą, vaiko intelektualiniai gebėjimai turi būti ugdomi plėtojant jo išraišką, pažįstant simbolius, turtinant etikos, logikos ir vaizdinių „kalbas“. Todėl pedagogų misija – sukurti saviraišką ir pažinimą skatinančią aplinką, stebėti individualias vaiko galimybes bei kaupti jo patirtį. Kiekvienas pedagogas su viena grupe dirba trejus metus. Jis pažįsta grupės vaikų ugdymosi stilių ir užmezga artimus ir šiltus tarpusavio santykius. Vienai grupei skiriami du pedagogai. Jie yra partneriai, kurie kartu atidžiai stebi vaikus, bendrauja ir keičiasi idėjomis. Pedagogai taip pat yra tyrėjai. Jie stebi ir kelia hipotezes, kartu su tėvais siekia natūralaus vaiko vystymosi, galvoja apie užsiėmimus, o idėjos programai kyla stebint vaikus.

Ugdymo programa lanksti, papildoma naujomis idėjomis pagal vaikų poreikius, todėl leidžia mažyliams natūraliai vystytis. Dienos tvarkaraštis leidžia vaikams patiems nustatyti savo tempą, paliekama pakankamai laiko baigti užsiėmimus. Numatytas veiklas galima keisti, o užduotys gali kilti atsitiktinai. Vaikai išreiškia save įvairiausiais būdais, todėl grupėje naudojamos įvairiausios priemonės. Saviraiška integruota į visą ugdymosi procesą.

Projektinė veikla yra itin prasminga Reggio Emilia ugdymo sistemos dalis. Ji yra sąmoningai orientuota ieškoti atsakymų į klausimus, kurie gali iškilti vaikams, auklėtojams ir tėvams. Projekto tikslas – daugiau sužinoti apie tą temą, o ne išgirsti auklėtojo parengtus atsakymus. Tokia veikla didina vaikų pasitikėjimą savo intelektualiniais sugebėjimais ir sustiprina jų norą toliau ugdytis. Projektai suteikia vaikams galimybę tapti tyrėjais.

Vaiko patirties kaupimas – dokumentavimas – vienas iš pagrindinių Reggio Emilia sistemos elementų. Pedagogai nuolat stebi vaikus ir fiksuoja jų veiklą įvairias būdais – užrašais, fotografijomis, garso įrašais, filmuota vaizdo medžiaga. Dokumentavimas padeda pedagogui pažvelgti į savo ir vaikų darbą iš šalies, jį įvertinti, pastebėti klaidas ir pasiekimus ir taip kartu augti bei tobulėti. Kiekvieno vaiko kalbos, meno darbeliai, diskusijos, užduotys kaupiamos visus metus. Taip vaikai, pedagogai ir tėvai gali matyti mažylių gyvenime vykstančius pokyčius.

Reggio Emilia filosofijoje svarus tėvų vaidmuo. Šeima neatskiriama ugdymo proceso dalis, vaiko ir tėvų gerovė yra glaudžiai susijusios. Tėvai dalyvauja kasdienos užsiėmimuose, aptaria vaikų reikalus su pedagogais. Nuolatinis tėvų palaikymas padeda gerinti vaikų gerovę ir saugumą.

  Šiame veikti ir pažinti skatinančiame ugdymo procese be galo svarbus ir „trečiojo pedagogo“ – aplinkos – vaidmuo. Čia vyrauja tokia atmosfera, kad vaikai nuolat jaustų suaugusiųjų palaikymą, nebijotų daryti klaidų, rizikuotų atrasti naujus dalykus. Čia vaikai jaučiasi laisvi, nebijo patriukšmauti, daryti netvarką. Čia jie galėtų saugiai palikti savo nebaigtą darbą rytojui ar susirasti vietą, kuri juos geriausiai nuteikia darbui.

Be to, natūralus apšvietimas, harmoningos spalvos, patogios vietos ir kokybiškos priemonės – tokia ugdymo įstaigos aplinka ne tik primena namus, bet ir skatina kūrybą ir pažinimą. 

E. Markevičienė:

Saviraiška yra dominuojantis veiksnys Reggio Emilia sistemoje, todėl visi drauge ieškome priemonių ir kuriame sąlygas vaikų kūrybinei saviraiškai. Italijoje vaikai kuria dailės studijose, vadinamose „ateljė“, o mūsų darželiuose – grupėse. Čia yra dailės priemonės, molbertai. Vaikai kuria ir lauke, ir viduje. Vaikas turi galimybę kurti čia ir dabar, atsisėdęs ar net atsigulęs ant pievos. Dažnai darbai atliekami kolektyviai: tam specialiai padaroma daugiau erdvės, kad vaikai galėtų piešti tiesiog rankomis ant didelio popieriaus lapo ar audinio.

Mes kartais negalime suvokti, kiek daug vaikas turi gebėjimų pamatyti, išgirsti, pajusti, sukurti. Pavyzdžiui, krepšys, padarytas ir paprasto popierinio parduotuvės pirkinių maišelio. Tačiau nuspalvintas ir apklijuotas jis – tikras originalus meno kūrinys, kurį vaikas gali padovanoti savo mamai. Arba ant permatomos plėvelės padarytos aplikacijos, pagyvinančios mūsų kiemo erdvę.

Vaikų aplinkos priemonės yra sukurtos tėvų ir pedagogų rankomis. Prisideda ir verslo partneriai, atiduodantys vaikų ugdymo įstaigai tai, kas nebetinka gamybai. Tereikia susitikti su vietos verslininkais ir pasakyti: „Mielieji, liko siūlų – neišmeskite, liko medžiagų atraižų – neišmeskite, liko kreivų kamštelių ar brokuotų buteliukų – neišmeskite. Mes juos apipinsime, papuošime, ir iš to gims kūrinys. Tai, kas mums atrodo negražu, vaikui gali būti puikus impulsas kurti, nauja įdomi idėja.

Unikali priemonė – naudojami šviesos stalai. Stalo šviesa kuria ypatingą įspūdį, paryškina vaizdą, kūrinio detales galima stumdyti, laisvai taisyti savo kompoziciją. Mūsų darželyje apsilankiusios kolegės iš Didžiosios Britanijos labai nustebo, kad kiekvienoje grupėje turime šviesos stalus. Pasak jų, tai didelė prabanga. Manau, kad įvertinus, kiek vaikas patiria teigiamų emocijų, dirbdamas ant tokio šviesos stalo, 800 litų nėra tokie dideli pinigai.

Šaltinis: http://www.ikimokyklinis.lt

Visas straipsnis: http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/ikimokyklinis-ugdymas-kitaip-simtas-vaiko-kalbu-pagal-reggio-emilia-sistema/4746

  Egmonto projektas - bendra Atviros Lietuvos fondo ir Danijos Egmonto Peterseno fondo švietimo programa, veikianti nuo 1992 m.. Siekiant sisteminių pokyčių ikimokyklinio ugdymo srityje,  projektas padeda spartinti ikimokyklinio ugdymo reformą. Egmonto projektas siūlo diegti naujus veiklos modelius ir padeda juos įgyvendinti.

Egmonto projektas remiasi programos „Ikimokyklinio ugdymo gairės – programa pedagogams ir tėvams“ ir skandinavų pedagogikos principais.

Būdinga: integruotas ugdymas, individualizuotas, turi atitikti vaiko kultūros poreikius, be griežto ugdymo turinio ir formos, neautoritarinis, aplinka ne unifikuota, standartizuota ar struktūrizuota, šeima – ugdymo proceso partnerėui, o ne viena su kita konkuruojančios ir veikiančios sistemos, jų sąveika būtina visapusiškam vaiko ugdymui, ugdymas kontekstiškas. Daug dėmesio skiriama procesui, o ne rezultui. Didelis dėmesys kaip vaikui pereiti iš darželio į mokyklą.

Šaltinis: „Artyn vaiko. Knyga auklėtojoms, studentams, dėstytojams ir tėvams“ (1997 m., Vilnius)

2010 m. lapkričio 22 d.

Kas į kino teatrą?

Nuo lapkričio 26 d. Vilniuje, kino teatre Pasaka“, ir Kaune, kino centre „Cinamon“, pradedamas rodyti dokumentinis filmas dikiai“, pasakojantis apie pirmuosius vaikų žingsnius pasaulyje.

Šis filmas – jaudinanti nuostabaus grožio dokumentika apie keturis mažylius, kurių gyvenimą nuo gimimo iki pirmųjų žingsnių užfiksavo prancūzų režisieriaus Thomas Balmès kamera.

Keturios šalys – keturi skirtingi kūdikiai

Ponijao kartu su tėvais, Himba genties nariais, auga Namibijoje. Bayargalas gyventi mokosi tarp karvių ir avių bandų Mongolijos stepėse. Hattie valgo tik daržoves, mat jos tėvai amerikiečiai – ekologai vegetarai. O Mari pirmąsias gyvenimo dienas leidžia tarp dangoraižių, pačiame Tokijo centre. Visiems jiems „Kūdikiai“ – pirmasis pasirodymas kino ekrane ir tuo pačiu jų gyvenime.

Filmo kūrėjai teigia, jog aktorių atranka buvo labai neįprasta, nes aktorius reikėjo rinktis dar jiems negimus. Todėl veikėjų pasiskirstymas tarp lyčių gavosi neproporcingas: filme žiūrovai mato tris mergaites ir vieną berniuką.

Vienijanti filmo idėja

Žiūrint filmą stebina aplinkos, tėvų ir pačių kūdikių įvairumas. Visi vaikai yra labai individualūs ir filme atsiskleidžia skirtingos jų asmenybės. Nepaisant to, jie turi vieną bendrą ryškų bruožą – nuostabų sugebėjimą prisitaikyti prie juos supančio pasaulio ypatybių.

„Nors keturi filmo kūdikiai auga radikaliai skirtingoje aplinkoje, stebėdama mažylius suprantu: kad nepaisant to, kur jie gyvena, kokia jų odos spalva, žaidžia su akmenukais ir karvėmis ar geriausiais žaislais, visi vaikai yra nuostabūs ir atspindi tai, ką patyrėme mes patys“, – teigia kino teatro „Pasaka“ įkūrėja Greta Akcijonaitė, pati auginanti sūnų Kasparą.

PONI_brother_chien MARI _dort_ dvt_ tokyoMes eisim :)

2010 m. lapkričio 17 d.

Piešynės vietoj maudynių

Vaikus užvaldžius dvi manijos – piešimo ir maudynių. Maudom ir dabar, kai jie sirguliuoja, nors gydytoja kaskart prigrasina šiukštu to nedaryti :) Vakar sumąsčiau, kad vonioj padarysim “pėdučių ir rankyčių paveikslą”, bet vaikai mieliau užsiiminėjo body art’u :)

IMG_3943 IMG_3952IMG_3947   IMG_3945

2010 m. lapkričio 16 d.

Hmm

Ar žinot, kad nuo 1,5 m. vaikai labai susinervuoja, kai yra pertraukiama jų veikla (pvz. mama pima jį ant rankų, kai jis tuo metu žaidžia). Sutrukdžius vaikui kažką veikti, vaikui prasideda pykčio priepoliai, isterija. Tai normalu :)

Ir dar – ar žinot, kad vaiko stabdymas, draudimas tuo metu, kai jis tyrinėja pasaulį (pvz  paragauja žemių ar įlipa į balą), trukdo jo raidos vystymuisi.

O mūsų namuose pasaulio pažinimas vyksta maždaug taip:

IMG_3896 IMG_3902 IMG_3911 IMG_3908

Pamatytumėm, kaip blizga jų akys, kai jie pilsto vandenį šaukšteliu iš puodelio ant staliuko arba kai verda košę iš kavos tirščių…  Arba bando sultimis galvą išsiplauti :)

Kalėdinis paštas

Viena šauni mamytė organizuoja Kalėdinį paštą vaikams. Siūlau prisijungti ir jums su jūsų vaikučiais :)

http://angelo-mamos-puslapis.blogspot.com/2010/11/angelo-mamos-puslapio-kaledinis-pastas.html

2010 m. lapkričio 13 d.

Pirmasis spektaklis

Ką tik grįžom iš Vilniaus mažojo teatro spektaklio vaikučiams “Mano batai buvo du” ir aš vis dar pilna įspūdžių! Spektaklis patiko ir mums, o ypač vaikams. Šiek tiek dvejojau, nes mūsiškiai nėra iš tų, kur 45 minutes išsėdėti gali vienoj vietoj, be to spektaklio pradžia sutampa su jų pietų miegu, bet kadangi šįryt netrumpai pamiegojo, tai pamaniau, kad rizikuot verta. Ir neapsirikau :) Vaikai nuo pat pradžios sėdėjo išsižioję tiesiogine to žodžio prasme, pusė spektaklio net nepajudėjo, o Vasarei tyso seilės – taip užsižiūrėjo, kad pamiršo ryti :) Antrą pusę tapo aktyvesniais žiūrovais – šoko, lingavo, plojo. Vasarė tik prieš pat pabaigą, likus kokioms trims minutėms pradėjo pykti, bet kadangi iškart pradėjo dainuoti dainelę apie batukus, tai pabaigą iškentė be piekaištų. Šį spektaklį rekomenduoju ir mažesniems vaikučiams. Ir tikiuosi, kad nuo šiol turėsime tradiciją kartą per mėnesį apsilankyti spektaklyje vaikams :)

2010 m. lapkričio 12 d.

Paroda

Na, tiek, kiek per šį laiką pripiešė mūsų dvyniai, galima tikrai jau būtų atidaryti parodą :) Neblogas pundelis, plius dar kiek ant sienos. Su flomasteriais ir kreidelėm piešt nelabai patinka – guašas valdo. Šioj srity vaikai labai pažengę – piešia kaip 2 m. vaikai. Kaip mano dėstytoja pasakytų (o taip, aš ir studijuot dar pradėjau :P), vaikui palankiu metu atsirado tam reikalingos aplinkybės - t.y. lapas ir guašas bei auklė, kuri jiems leidžia pasireikšti kas dieną. Tiesą pasakius, vaikai patys pasireguliuoja ne tik kad nori piešti, bet kada ir kokią knygą skaityti, kada valgyti ir miegoti. Laisvės nevaržom, rankos su teptukais irgi nelaikom :)

IMG_3894 IMG_3892 IMG_3893

Baisuoklis

Kaip ir visuomet pastaruoju metu – gerokai pavėluota – mūsų “baisuoklio” šventė. “Raganų pirščiukų” nevalgėm, gėrimo su kirmėlėm negėrėm, bet baisuoklį (o ir kokį), išsipjaustėm. Kitos smagybės paliekamos ateinantiems metams :)

Kol aš išsijuosus darbavausi (Tomo užsakymu linksmą “baisuoklį”)…IMG_3673

Vaikai išsijuosę kraustė stalčius (Vasarės rankose jos mylimiausia suknelė, kurią galėtų dieną naktį vilkėti)

IMG_3679

Tuomet – techninė apžiūra

IMG_3682

Ir kitą dieną fotosesija (per kurią supratau, kad fotografuoti visus vienoj krūvoj darosi nebeįmanoma):

IMG_3864

IMG_3881

Baisu?

IMG_3882 

IMG_3867

IMG_3871

2010 m. lapkričio 2 d.

Namelis

Prieš pusantro mėnesio pabandėm namuose su Tomu pastatyti “namelį” vaikams. Žinot, nostalgija savo vaikystei :) Bet jie mūsų švelniai tariant nei suprato, nei norėjo bandyt ten “pagyvent”. Na, o prieš keletą savaičių (o taip, jau tiek laiko praėjo) kambaryje mėtėsi išskalbta paklodė, galvoju gal reik vėl pabandyt. Ir ką jūs galvojat – ne tik kad suprato, patiko, bet ir padėjo man statyti :)

IMG_3564 IMG_3566